نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشجوی دکترای روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

در سال های اخیر با توجه به شرایط جهانی و به خصوص تحولات منطقه ای، اعراب و اسراییل با نزدیکی به یکدیگر تلاش می کنند تا شرایط را در منطقه به گونه ای تغییر دهند که به تضعیف موقعیت و از دست رفتن موفقیت ها برای ایران و محور مقاومت منجر شود. بنابراین، سوال این است که دلایل برقراری روابط نزدیک میان اعراب و اسراییل علی‌رغم عدم اشتراک ایدئولوژیک چیست؟ به نظر می رسد اعراب و اسراییل در برابر تهدیدی مشترک در منطقه چون جمهوری اسلامی و محور مقاومت به ائتلاف تاکتیکی با یکدیگر روی اورده اند. در نتیجه مقاله می کوشد تا تحلیلی جامع از چگونگی شکل گیری محور عربی – عبری در منطقه ارائه دهد.. یافته های مقاله نشان می‌دهد که قدرت‌یابی محور مقاومت و در راس ان جمهوری اسلامی ایران با تلاش برای تغییر نظم منطقه ای به سود خود باعث شکل‌گیری تهدیدی مشترک در میان اعراب و اسراییل شده و انها را به سوی ائتلافی تاکتیکی با یکدیگر کشانده‌اند.

کلیدواژه‌ها