نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد تاریخ انقلاب اسلامی

چکیده

قضیه‌ کردی به‌عنوان قومی که فاقد دولت هستند پتانسیل لازم را برای به چالش کشیدن امنیت منطقه دارد. تشکیل دولت فدرال عراق و نقش کردها در آن و تشکیل حکومت نیمه‌ مستقل کردی در شمال این کشور، مهمترین دستاورد کردهای عراق است و این مسئله، امنیت ملی کشورهای دارنده اقلیت کرد را شدیدا تحت ­تاثیر قرار می‌دهد. همچنین دلایل اصلی عدم تشکیل دولت مستقل کردی در عراق عبارت است از مقتضیات ژئوپلیتیکی سرزمین‌های کردی، اختلافات داخلی در بین جریان‌ها و گروه‌های قومی کرد، ضعف توان اقتصادی-نظامی و همکاری‌های پیدا و پنهان دول ذینفع در مسئله‌ کردی که منجر می‌شود دولت‌های درگیر از این نقاط ضعف در جهت حفظ یکپارچگی خود و تخفیف این قضیه در سطح فرو ملی استفاده کنند. این نوشتار با بهره ­گیری از روش توصیفی-تحلیلی سعی دارد که از منظر رهیافت سازه­ انگاری و با تکیه‌بر عناصر مادی و معنایی بر بررسی ابعاد موضوع بپردازد. سوالی که در این پژوهش فراروی محقق قرارگرفته این است که استقلال‌خواهی اقلیم کردستان عراق چه تهدیدها و فرصت‌هایی را برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پی دارد؟ با توجه به سوال مطرح‌شده، فرض نگارنده در این پژوهش این است که افزایش و گسترش مطالبات قومی در ارتباط با مسئله کردی در عراق همخوانی زیادی با مختصات امنیتی منطقه و واحدهای مسلط سیاسی آن ندارد و با امنیت ملی دولت‌های درگیر خصوصا ایران در تضاد است. تمایلات استقلال‌طلبانه اقلیم کردستان عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های گوناگون، تاثیرات جدی داشته و فرصت‌ها و تهدیدهایی را فراروی ایران قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها