نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

چکیده

شناخت تنگناها و محدودیت­های ژئوپلیتیکی کشورها و همچنین شناخت متغیرهای مثبت و منفی آن و تعیین جایگاه و منزلت کشورها در سطح منطقه­ ای و جهانی همواره مورد توجه اندیشمندان در حوزه ­های مختلف علوم سیاسی و روابط ­بین ­الملل بوده است. تعیین وزن ژئوپلیتیکی توسط واحدهای سیاسی می تواند آنها را در بهره­ برداری های سلبی و ایجابی یاری نماید. پس از فروپاشی نظام دوقطبی و شکست صدام از نیروهای ائتلاف در سال 1991 و سقوط دولت بعث در سال 2003، مساله کردستان عراق به صورت یک پدیده ژئوپلیتیکی فعال در منطقه و جهان به ظهور رسید؛ که باعث شکل­ گیری حکومت خودگردان در شمال عراق شد، اما بحث استقلال برای کردستان هم چنان به صورت یک معمای لاینحل باقی مانده است. سوال اصلی تحقیق این است که کردستان عراق برای رسیدن به استقلال دارای چه محدودیت­ هایی می ­باشد؟ مفروض تحقیق این است که کردستان عراق برای رسیدن به استقلال دارای محدودیت­های ژئوپلیتیکی در حوزه اقتصاد، سیاست و جغرافیا می باشد. نتایج نشان می دهند که تحقق یک دولت مستقل کردی در منطقه ­ی خاورمیانه میسر نمی گردد.
 

کلیدواژه‌ها