نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای روابط بین الملل، دانشکده علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در مناطقی که دارای تنوع در هویت‌های مذهبی، قومی، فرهنگی، زبانی و تاریخی هستند، مسئله تساهل، مدارا و پذیرش در یک چارچوب کلان که به همبستگی و همسویی در حل بحران های درون منطقه­ای جهت ایجاد و حفظ امنیت پایدار بیانجامد، ضروری است. پژوهش حاضر با تاکید بر تفاوت­ها و تعارضات هویتی در تشدید بحران­های سیاسی منطقه ­ای، بحران قره باغ را مورد بررسی قرار داده است. اختلافات ارضی میان ارمنستان و آذربایجان از 1991 و تنش­ های خشونت­ آمیز میان دو کشور در 2020 و ورود کشورهایی مانند ترکیه و روسیه به این اختلاف که به پیچیدگی بیشتر این بحران افزوده است دستیابی به راه­ حلی پایدار را با ابهام مواجه ساخته است. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که تفاوت­های هویتی چه نقشی در بحران قره­ باغ داشته است و با روش توصیفی-تحلیلی پاسخ داده­ ایم که تاکید بر تفاوت­های هویتی به بازتولید فرهنگ خشونت میان دو کشور و منجر به گسترش و عدم سازگاری و نگاه امنیتی به مسئله مورد اختلاف و ورود بازیگران خارجی منجر به تعمیق این نزاع شده است و به کنش­های معطوف به خشونت دامن زده است.

کلیدواژه‌ها