نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، ایران

2 استادیار علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار گروه عرفان اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان

چکیده

منطقه خاورمیانه در طول تاریخ همواره یکی از نقاط استراتژیک و مهم جهان بوده است. قدرت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای همواره در پی تسلط بر این منطقه بوده‌اند و از راه جنگ و تسلط نظامی خواهان در اختیار گرفتن امور این منطقه بوده‌اند. اما جمهوری اسلامی ایران به دلیل حضور فرهنگی در طول تاریخ توانسته با استفاده از دیپلماسی فرهنگی ایران با کشورهای به همکاری‌های فراوانی برسد، اما در راستای بهبود این پیشرفت‌ها با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو شده است. این پژوهش قصد دارد تا با رویکردی توصیفی‌تحلیلی به بررسی چالش‌های حوزه دیپلماسی فرهنگی ایران با کشورهای عربی منطقه خاورمیانه بپردازد و در این راستا این سؤال را مطرح می‌کند که: «جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی فرهنگی با چالش‌های در کشورهای عربی منطقه خاورمیانه مواجه است؟» و در ادامه این فرضیه مطرح می‌شود که «جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی فرهنگی با دو چالش عمده، مشکلات تاریخی با برخی از کشورهای منطقه و دیپلماسی فرهنگی رقیب جمهوری اسلامی ایران در منطقه مواجه است.» در انتها پس از پردازش داده‌های موجود به نتیجه‌گیری و پیشنهاد در راستای بهبود شرایط ایران در منطقه پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها