نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران. تهران. ایران

2 کارشناس ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات. تهران. ایران

چکیده

ترکیه اقدامات بسیاری را برای اصلاح نظام اقتصادی و سیاسی خود در جهت دستیابی به معیارهای اتحادیه اروپا انجام داده است و از شروع دوره قدرت حزب عدالت و توسعه ،اقتصاد ترکیه یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی جهان را تجربه کرد. در طی این دوره تا سال 2014 اقتصاد ترکیه رشدی 4 درصدی را پشت سر گذاشت و بسیاری از مؤلفه‌های اقتصادی همچون درآمد سرانه و صادرات نیز رشد کردند. اما بااین‌حال از سال 2016 و پس از کودتای ناکام این سال، اقتصاد ترکیه وضعیت متفاوتی را تجربه کرد، به صورتی که تورم و ناپایداری اقتصادی در این کشور افزایش یافت و ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی سقوط کرد. باید گفت که در دوره اردوغان تنش‌ها بین اتحادیه اروپا و ترکیه در خصوص مسائلی همچون رویکرد ترکیه نسبت به کودتای 2016 و سیاست‌های ترکیه در سوریه، بحث تنش ترکیه با قبرس و اصول کپنهاگ موجب تنش بین طرفین شده است  ولی باید گفت سیاست پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا موجب اصلاحاتی در ترکیه شد که در این پژوهش تلاش خواهد شد تا به روش تبیینی به این سؤال پاسخ بدهیم که نقش اصلاحات اقتصادی دولت اردوغان درروند پیوستن به اتحادیه اروپایی چه بوده است؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که روند اصلاحات اقتصادی در طول دوران حزب عدالت و توسعه روندی تکاملی و انباشتی داشته ولی نتوانسته است تا  با معیارهای مدنظر اروپا به‌صورت کامل تحقق یابد و ازاین‌رو موجب پابرجا بودن اختلافات شده است.

کلیدواژه‌ها