نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته روابط و امنیت بین الملل

چکیده

تحولات سال‌های اخیر خاورمیانه و افزایش قدرت برخی از کشورها در مقابل کاهش قدرت برخی دیگر، به گونه‌ای بوده است که در جریان آن اهداف مشترکی در بین برخی از کشورها به وجود آمده است. عربستان و اسرائیل از این دسته بازیگران هستند که در سال‌های اخیر روابط دوجانبه را گسترش داده‌اند. هدف اصلی این مقاله، تحلیل روابط عربستان و اسرائیل و پاسخ گویی به این سوال است که مهم‌ترین علت گسترش روابط ریاض-تل‌آویو در شرایط کنونی منطقه چیست؟ فرض بر این است که بر مبنای نظریه موازنه تهدید والت درک تهدید از ایران موجب نزدیکی روابط آنها برای مقابله با ایران شده است.

کلیدواژه‌ها