نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

موقعیت منحصربه‌فرد جغرافیایی و عوامل اجتماعی استقرار یافته» خاورمیانه را تبدیل به منطقه‌ای استراتژیک کرده است؛ زیرا این قلمرو در مرکز سه قاره آسیاء اروپا و آفریقا قرار گرفته و کوتاه‌ترین راه‌های هوایی و آبی اروپا و آسیا از آن می‌گذرد. از این‌رو بررسی ابعاد گوناگون و تاثیرات منطقه‌ای فضای ماوراء جو بسیار ضروری است. اصطلاح ماوراء جو برای نخستین‌بار توسط اتحاد جماهیر شوروی در ۴ اکتبر ۰۱۹۵۷ مطرح گردید و در دهه‌های معاصر نیز درباره آن پژوهش‌های بسیاری صورت گرفته است؛ بنابراین عصر کنونی ظهور تکنولوژی پیشرفته است که به‌سرعت در حال توسعه و گسترش می‌باشد. از این طریق دستیابی به فضاهای ماوراء جو نیز میسر شده است. در حال حاضر منطقه خاورمیانه دچار رقابت بسیار شدیدی است و کشوری که بتواند بر علوم مختلف. به‌ویزه فضای ملوراء جو تسلط پیشتری داشته باشد» جایگاه ریزه‌ای خواهده داشتء لذا شناخت و مطالعات در این بعد برای همگان بسیار مهم تلقی می‌شود و با توجه به شرایط کشور ایران در راستای پیشرفت‌های تکنولوژی و پیگیری برنامه‌های هوا- فضا این شناخت نفوذ سیاسی- اجتماعی ایران را افزایش داده و قدرت منطقه‌ای و حتی بین‌المللی این کشور را مضاعف خواهد نمود. 

کلیدواژه‌ها