نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

چکیده

هدف این نوشتار بررسی و فهم واکنش­ها به انقلاب­های غیر مسلح و مسالمت­آمیز در خاورمیانه و شمال آفریقا است. برای نیل به این هدف، از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است. تاثیرات سرایت بیداری اسلامی که ظرف مدت کوتاهی سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا را در بر گرفت، این منطقه ژئواستراتژیک را در معرض تحولات عظیمی قرار داده است که بی شک متضمن استقرار نظمی نوین در آینده خواهد بود. در این راستا کشورهای منطقه­ای و فرامنطقه­ای با هدف حفظ معادلات و نظم سیاسی موجود در خاورمیانه و شمال آفریقا و جلوگیری از تشکیل نظام سیاسی مبتنی بر مردم­سالاری دینی در این منطقه در جهت به شکست کشاندن و ناکامی انقلابهای غیر مسلح در خاورمیانه و شمال آفریقا گام بر می­دارند. از این­رو، پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال است که با وقوع انقلاب­های غیر مسلح در خاورمیانه و شمال آفریقا، پاسخ­ها و واکنش­ها به این تحولات چگونه بوده است؟ یافته­های پژوهش نشان می­دهد با توجه به اهمیت راهبردی خاورمیانه و شمال آفریقا در سیاست خارجی و امنیتی کشورهای منطقه­ای و بین­المللی مخالف نظم نوین به خصوص عربستان و آمریکا، این کشورها در اتحادی استراتژیک و با اتخاذ استراتژی مقاومت سعی دارند تحولات سیاسی و امنیتی این منطقه را در راستای منافع و سیاست­های منطقه­ای خود مدیریت نمایند و از وقوع تحولات بنیادین و دموکراسی خواهانه در ساختار سیاسی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به نفع محور مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران ممانعت ورزند.

کلیدواژه‌ها