نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روابط بین‌الملل، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

دپلماسی زیست­ محیطی از اشکال دیپلماسی نوین و تخصصی با الهام از مفهوم دیپلماسی چندجانبه می­باشد که به عرصه رقابت دیپلمات­ های متخصص تبدیل شده است. همچنین نمود خود را در مذاکرات، تکوین کنوانسیون­ ها و رژیم­ های حقوقی بین ­المللی و در عرصه سیاست­گذاری نشان میدهد؛ بنابراین وضعیت زیست محیطی کشورها و تغییرات آن یکی از مسایل مهم عصر جدید است. اوایل دهه، 1350 آغاز تمایل جدی ایران برای ایجاد محیط زیستی سالم بود. لذا برخی اصول در قانون اساسی لحاظ گردید که سبب ترکیب برنامه ­های زیست­ محیطی با برنامه ­های جاری توسعه شد. دولت یازدهم نیز در عرصه بین ­المللی و دیپلماسی محیط زیست دستاوردهای چشمگیری داشت. حال سوال این است که تاثیر دیپلماسی زیست محیطی بر سیاست ­های داخلی و بین­ المللی در نظام جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟ یافته­ های پژوهش نشان می­دهد که دیپلماسی زیست محیطی به واسطه وجود بازیگران متعدد در عرصه نظام بین­الملل و گره خوردن آن با موضوعات سیاسی، اقتصادی و امنیتی اهمیت بیشتری یافته است. دیپلماسی به عنوان یک ابزار کاربردی و تسهیل­گر در روابط بین­ الملل مطرح میشود که هدف غایی آن صلح است. چالش­ ها و بحران­ های وسیعی سپهر اقلیم ایران را فراگرفته است؛ اما برخی پیشران­ها می ­تواند آینده زیست محیطی کشورمان را در صحنه ملی و بین­المللی بهبود بخشد. دیپلماسی زیست محیطی عرصه مناسبی برای رفع مخاطرات زیست محیطی کشورها می­ باشد که با اتخاذ سیاست­ های درست می­توان به وضعیت محیط زیست کشورها سروسامان داد.

کلیدواژه‌ها