نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش درصدد یافتن عواملی است که بر روابط ایران و قطر پس از پیروزی انقلاب اسلامی سایه انداخته است. لذا سوال اصلی پژوهش این است که چه عواملی بر بسط و قبض تعاملات دوجانبه ایران و قطر پس از پیروزی انقلاب اسلامی ( 1979تا 2005) تاثیرگذار بوده است؟ پاسخ موقتی پژوهش این است که، اصول و اهداف سیاست خارجی متفاوت ایران و قطر و عوامل منطقه­ای و فرامنطقه­ای، توسعه و تحدید تعلاملات و روابط دوجانبه این دو دولت را در این مقطع زمانی رقم زده ­اند. یافته ­های پژوهش بر این مبنا است که روابط دو دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، متاسی از وقوع جنگ ایران و عراق، صدور انقلاب اسلامی و تصور تهدید دولت قطر از اشاعه انقلاب اسلامی و نیز برداشت متعارض دو کشور از امنیت منطقه­ ای و همچنین برداشت یکجانبه قطر از میدان گازی پارس جنوبی نیز عوامل حضور قدرت­ های بزرگ در منطقه و همچنین سیاست تنش ­زدایانه ایران و تغییر هیات حاکمه در قطر بوده است.

کلیدواژه‌ها