نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اندیشه سیاسی در اسلام، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی

چکیده

هرچند یکی از مولفه­های رفتار سیاست خارجی ایران تلاش برای تقویت همگرایی منطقه­ای است، با این حال، به دلیل وجود تنگنای امنیتی در منطقه این موضوع با چالش­های فراوانی روبه­رو است. این تحقیق با کاربست روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به این سوال است که آیا امکان تحقق ایده منطقه­گرایی در منطقه
خلیج ­فارس وجود دارد؟ فرضیه این تحقیق به این قرار است که با توجه به عواملی چون وجود الگوهای پایدار از دشمنی و تخاصم، وابستگی ساختاری کشورهای عرب خلیج­فارس به قدرت­های فرامنطقه­ای و به طور ویژه ایالات­متحده آمریکا، ماهیت غیردموکراتیک کشورهای عرب حاشیه خلیج­فارس و وجود رقابت­های
ایدئولوژیک، استراتژیک و ژئوپلیتیک بین کشورهای منطقه، امکان دستیابی به یک الگوی همکاری و همگرایی پایدار وجود ندارد و ادامه این روند به تعمیق هرچه بیشتر واگرایی در منطقه و نیز تشدید تنگنای امنیتی و درنتیجه، نظامی­تر شدن هرچه بیشتر خلیج­فارس منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها